مدارک و گواهینامه های شرکت آرمان ژئوماتیک

برای دیدن تصاویر در اندازه واقعی بر روی آن کلیک کنید.

گواهینامه صلاحیت شرکت

گواهینامه صلاحیت شرکت

گواهینامه استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008

گواهینامه استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008

گواهینامه عضویت در جامعه نقشه برداری

گواهینامه عضویت در جامعه نقشه برداری

انتخاب شرکت به عنوان مشاور برتر سال 1391 توسط سازمان نقشه برداری کشور

انتخاب شرکت به عنوان مشاور برتر سال 1391 توسط سازمان نقشه برداری کشور

شرکت در همایش ژئوماتیک 91

شرکت در همایش ژئوماتیک 91

شرکت در همایش ژئوماتیک 92

شرکت در همایش ژئوماتیک 92

برای مشاهده شرکتهای مشاور تعیین صلاحیت شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به آدرس زیر مراجعه فرمایید: