خدمات شرکت در زمینه GIS :

این شرکت آمادگی دارد در زمینه GIS خدمات زیر را ارائه نماید:

ارائه خدمات مشاوره

این شرکت آمادگی دارد به عنوان مشاور در زمینه ایجاد و راه اندازی پروژه های GIS در سازمانها و شرکتها همکاری نماید.

مشاوره

انجام مطالعات نیاز سنجی و امکانسنجی در زمینه GIS
برگزاری دوره های آموزشی در زمینه های GIS و ژئوماتیک
جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای GIS به کمک سیستمهای همراه(Tablet)
آماده سازی داده های مکانی و توصیفی برای ورود به سیستم GIS
طراحی و پیاده سازی پایگاههای داده مکانی(GeoDatabase)
تهیه نرم افزارهای کاربردی در زمینه GIS

پروژه های انجام شده شرکت:

پروژه GIS شهرضا

WebGIS شهرضا

پروژه GIS فامنین

نرم افزار GIS مدیریت پروژه های عمرانی شهرداری منطقه 22 تهران

تدوین الگوی کلان SDI استانی و شهری استان مازندران

برگزاری دوره آموزش نرم افزار Arc GIS منطقه یک شهرداری تهران

برگزاری دوره آموزش برنامه نویسی #C و ArcObject دانشگاه علوم پزشکی لرستان

رضایتنامه ها از کارفرمایان قبلی

چرا بهتر است از خدمات GIS مشاور آرمان ژئوماتیک استفاده کنید؟

نرم افزارها و برنامه ها:

نرم افزار پایگاه داده مکانی شهری

برنامه تبدیل مختصات جغرافیایی به UTM و بالعکس

مطالب آموزشی در مورد SDI

SDI چیست؟

اجزای SDI

نمونه ای از استفاده بخش خصوصی بریتانیا از فروش داده (با رویکردی به SDI )

وضعیت SDI در ایران

وضعیت SDI در کشورهای دیگر

لینکهای مفید داخلی:

SDI شهرداری تهران