اخبار شرکت آرمان ژئوماتیک:

صفحه 5 از5

شنبه 21 شهریور 1394: نسخه آزمایشی WebGIS دانشگاه علوم پزشکی لرستان طراحی و پیاده سازی گردید. امکانات بیشتر به تدریج به نرم افزار آزمایشی اضافه خواهد شد. اطلاعات بیشتر
سوم مرداد 1394 : شماره 116 نشریه علمی و فنی سازمان نقشه برداری کشور منتشر شد. در این شماره به مناسبت تشکیل دوباره جلسات شورای عالی نقشه برداری مصاحبه ای با عنوان " انتظارات بخش خصوصی از شورای عالی نقشه برداری" با مهندس نوروزی مدیر عامل شرکت آرمان ژئوماتیک اطلاعات بیشتر
یکشنبه 10 خرداد 1394: گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره شرکت از طرف استانداری تهران با اعتبار چهار ساله صادر گردید. بر اساس این گواهینامه شرکت آرمان ژئوماتیک صلاحیت مشاوره نقشه برداری زمینی - فتوگرامتری پایه 3 با 5 کار همزمان را دارا می باشد. اطلاعات بیشتر
چهارشنبه 30 اردیبهشت 1394: پروژه فتوگرامتری شهر شلمان به اتمام رسید. پروژه تهیه نقشه 1:2000 شهر شلمان در استان گیلان از عکسهای هوایی سال 1393 به وسعت حدود 1300 هکتار به اتمام رسید.کارفرمای پروژه شهرداری شلمان و ناظر سازمان نقشه برداری کشور بوده است. اطلاعات بیشتر
یکشنبه 13 اردیبهشت 1394: پروژه فتوگرامتری شهر خمام به اتمام رسید. پروژه تهیه نقشه 1:2000 شهر خمام در استان گیلان از عکسهای هوایی سال 1393 به وسعت حدود 1500 هکتار به اتمام رسید.کارفرمای پروژه شهرداری خمام و ناظر سازمان نقشه برداری کشور بوده است. اطلاعات بیشتر

اخبار و رویدادهای ژئوماتیک:

صفحه 3 از3

دوشنبه 18 اردیبهشت 1396: تعرفه سال 1396 نقشه برداری توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شد. این تعرفه نسبت به تعرفه 1395 حدود 11 درصد افزایش دارد دانلود

__________

شانزدهم فروردین 1396: دستورالعمل نظارت و کنترل فنی نقشه ها و اطلاعات مکانی تهیه شده با پهپاد توسط سازمان نقشه برداری کشور منتشر شد. اطلاعات بیشتر