خدمات شرکت در زمینه فتوگرامتری :

این شرکت آمادگی دارد در زمینه فتوگرامتری خدمات زیر را ارائه نماید:

کلیه خدمات شرکت براساس تعرفه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه می گردد.

هواپیمای عکسبرداری هوایی

هواپیمای عکسبرداری هوایی

دستگاه تبدیل عکس به نقشه(سافت کپی)

دستگاه تبدیل عکس به نقشه(سافت کپی)

بخشی از عکس هوایی دلیجان

بخشی از عکس هوایی دلیجان

بخشی از نقشه شهر دلیجان

بخشی از نقشه شهر دلیجان

تعدادی از پروژه های انجام شده شرکت در زمینه فتوگرامتری:

رضایتنامه های کارفرمایان قبلی

چرا بهتر است از خدمات فتوگرامتری مشاور آرمان ژئوماتیک استفاده کنید؟

نرم افزارها و برنامه ها:

برنامه تبدیل مختصات جغرافیایی به UTM و بالعکس