گزارش برگزاری دوره آموزش برنامه نویسی #C و ArcObject دانشگاه علوم پزشکی لرستان:

در آذر ماه سال 1392 در محل شرکت آرمان ژئوماتیک یک دوره آموزش برنامه نویسی #C و آشنایی با Arc Objects با حضور برخی از مدیران و کار شناسان دانشگاه علوم پزشکی لرستان توسط شرکت برگزار گردید. طول دوره برگزار شده 30 ساعت و سر فصل مطالب ارائه شده به شرح زیر ارائه بود:

C#
 • نصب Visual Studio 2012
 • آشنایی با زبان برنامه نویسی #C
 • متغیرها و تبدیل آنها به یکدیگر
 • دستورات شرط و انشعاب
 • عملگرهای منطقی و حسابی
 • کار با حلقه ها
 • آشنایی با کنترلهای Text Box,Combo Box, Lable , ...
 • آشنایی با مفاهیم شی گرایی
 • متدها و ویژگیهای اشیا
ArcObjects
 • آشنایی با ArcObject و Arc GIS Engine 10
 • آشنایی با کنترل Map
 • Zoom In,Zoom Out, Pan , ...
 • کار با لایه ها
 • کار با رکوردها و فیلد ها

در پایان دوره مطابق معمول آزمون برگزار شد و گواهینامه برگزاری دوره به شرکت کنندگان اعطا گردید.

Arc Object چیست؟

Arc Objects مجموعه ای از ابزارهای برنامه نویسی می باشد که توسط شرکت ESRI به زبان ++C نوشته شده است.

این ابزارها در حقیقت کلاسهای نرم افزاری شی گرا می باشند که با میزبانی یک زبان برنامه نویسی مانند Visual Basic یا C# امکان برنامه نویسی را به برنامه نویسها می دهد.

پروژه های انجام شده شرکت:

پروژه GIS شهرضا

WebGIS شهرضا

پروژه GIS فامنین

نرم افزار GIS مدیریت پروژه های عمرانی شهرداری منطقه 22 تهران

تدوین الگوی کلان SDI استانی و شهری استان مازندران

برگزاری دوره آموزش نرم افزار Arc GIS منطقه یک شهرداری تهران

رضایتنامه ها از کارفرمایان قبلی

چرا بهتر است از خدمات GIS مشاور آرمان ژئوماتیک استفاده کنید؟

نرم افزارها و برنامه ها:

برنامه تبدیل مختصات جغرافیایی به UTM و بالعکس

برنامه تبدیل تاریخ هجری شمسی به میلادی و بالعکس