اطلاعات بیشتر:

جهت دریافت اطلاعات بیشتر ، مشخصات این نرم افزار را می توانید بصورت فایل Pdf از لینک زیر دانلود نمایید:

دانلود