پروژه تهیه نقشه 1:2000 شهر کومله

شهر کومله در استان گیلان با مساحت تقریبی 1000 هکتار كه شامل عوارض شهری و زراعی می باشد قراردارد. مختصات تقریبی:

50° 10' 37"
37° 9' 10"

لینک ویکی پدیا در مورد شهر کومله

برای اداره شهر نیاز به اطلاعات مختلفی داریم که یکی از آنها نقشه های پایه شهری است. نقشه پایه شهر که معمولا" در مقیاس 1:2000 تهیه می شود یکی از ضروریات جهت اداره شهر است. تمام فعالیتهای عمرانی شهر نظیر آبرسانی، گازرسانی، توسعه زیرساختها، تهیه طرحهای جامع و تفصیلی، انجام برنامه ریزی و پروژه های GIS و ... براساس نقشه 1:2000 شهر انجام می گیرد. یکی از راه های تهیه نقشه 1:2000 شهری استفاده از عکسهای هوایی و تبدیل آنها به نقشه می باشد.

عکسبرداری هوایی از شهر کومله در سال 1392 توسط سازمان نقشه برداری کشور انجام شده است و نقشه این شهر توسط این شرکت تهیه شده است.

نمودار پیشرفت کار تبدیل عکس به نقشه

تصاویر کومله

برای دیدن تصاویر در اندازه واقعی بر روی آن کلیک کنید.

شهرداری کومله

شهرداری کومله

شهرداری کومله

شهرداری کومله

بخشی از عکس هوایی کومله

بخشی از عکس هوایی کومله

بخشی از عکس هوایی کومله

بخشی از عکس هوایی کومله

بخشی از نقشه کومله

بخشی از نقشه کومله

رضایتنامه کارفرما1

رضایتنامه کارفرما1

رضایتنامه کارفرما2

رضایتنامه کارفرما2

وسایل و تجهیزات مورد استفاده

عملیات زمینی(استرو) با ترازیاب Leica NA720 و GPS دو فرکانسه Leica System 500 انجام شده است. تبدیل عکسها به نقشه با دستگاههای سافت کپی Leica Photogrammetry Suit انجام شده است.

مشخصات قرارداد

 • عنوان پروژه: تهیه نقشه 1:2000 از عكسهای 1:5000 شهر کومله
 • کارفرما: شهرداری کومله
 • مشاور و مجری : شرکت آرمان ژئوماتیک
 • ناظر: سازمان نقشه برداری کشور
 • عکسبرداری هوایی،مثلث بندی و محاسبات: سازمان نقشه برداری کشور
 • عملیات زمینی، تبدیل، ادیت و کارتوگرافی : شرکت آرمان ژئوماتیک
 • مساحت تقریبی: 1000 هکتار
 • مقیاس عكس: 1:5000
 • مقیاس نقشه: 1:2000
 • منحنی تراز: یك متری
 • بیضوی مرجع: WGS 84
 • سیستم تصویر: UTM Zone 39N
 • فرمت نقشه ها: Autocad(DWG), Microstation(DGN)

مطالب آموزشی

فتو گرامتری چیست؟

تاریخچه فتوگرامتری

مراحل تهیه نقشه به روش فتوگرامتری

لینکهای مفید

پروژه های انجام شده شرکت

پروژه فتوگرامتری بره سر

پروژه فتوگرامتری فامنین

پروژه فتوگرامتری دلیجان

پروژه فتوگرامتری رستم آباد

پروژه فتوگرامتری توتکابن

پروژه فتوگرامتری خمام

پروژه فتوگرامتری شلمان

پروژه فتوگرامتری ماکلوان

پروژه فتوگرامتری فومن

پروژه فتوگرامتری لنگرود

رضایتنامه های کارفرمایان قبلی

چرا بهتر است از خدمات فتوگرامتری مشاور آرمان ژئوماتیک استفاده کنید؟

نرم افزارها و برنامه ها

برنامه تبدیل مختصات جغرافیایی به UTM و بالعکس