پروژه تهیه نقشه 1:2000 شهر لنگرود

عکسبرداری هوایی از شهر لنگرود در سال 1392 توسط سازمان نقشه برداری کشور انجام شده است و تهیه نقشه این شهر از طرف شهرداری لنگرود به این شرکت واگذار گردیده است.و در حال انجام می باشد.

شهرداری لنگرود

تصاویر لنگرود

برای دیدن تصاویر در اندازه واقعی بر روی آن کلیک کنید.

پل خشتی لنگرود

پل خشتی لنگرود

قسمتی از عکس هوایی لنگرود

قسمتی از عکس هوایی لنگرود

قسمتی از عکس هوایی لنگرود

قسمتی از عکس هوایی لنگرود

قسمتی از عکس هوایی لنگرود

قسمتی از عکس هوایی لنگرود

پیشرفت کار تبدیل عکس به نقشه

مطالب آموزشی:

فتو گرامتری چیست؟

تاریخچه فتوگرامتری

مراحل تهیه نقشه به روش فتوگرامتری

لینکهای مفید داخلی:

پروژه های انجام شده شرکت:

پروژه فتوگرامتری بره سر

پروژه فتوگرامتری دلیجان

پروژه فتوگرامتری فامنین

پروژه فتوگرامتری رستم آباد

پروژه فتوگرامتری توتکابن

پروژه فتوگرامتری خمام

پروژه فتوگرامتری شلمان

پروژه فتوگرامتری کومله

پروژه فتوگرامتری ماکلوان

پروژه فتوگرامتری فومن

رضایتنامه های کارفرمایان قبلی

چرا بهتر است از خدمات فتوگرامتری مشاور آرمان ژئوماتیک استفاده کنید؟

نرم افزارها و برنامه ها:

برنامه تبدیل مختصات جغرافیایی به UTM و بالعکس

دستورالعملهای همسان نقشه برداری(استاندارد 119):

سایر دستورالعملهای نقشه برداری :