:

کلیه پروژه های جاری شرکت یک صفحه ویژه در وب سایت شرکت دارند و کارفرمایان با داشتن نام کاربری و رمز عبور می توانند به این صفحه مراجعه نموده و آخرین گزارشها و میزان پیشرفت پروژه را دریافت نمایند