پروژه SDI مازندران :

سازمان نقشه برداری کشور تدوین الگوی کلان SDI کشور را آغاز نموده است.

در تدوین الگوی کلان SDI استانی و شهری و همچنین تدوین استاندارد پایه داده مکانی متوسط و بزرگ مقیاس، شناخت سازمان ها و دستگاه های اجرایی از منظر اطلاعات مکانی از اهمیت بالایی برخوردار بوده، به نحوی که بدون شناخت مناسب از وضعیت فعلی سازمان ها، امکان تدوین الگوی کلان SDI و استاندارد داده میسر نخواهد شد.

شرکت آرمان ژئوماتیک به عنوان یکی از شرکتهای برگزیده در انجام این طرح با سازمان نقشه برداری کشور همکاری می نماید.

برای تدوین الگوی کلان SDI استان مازندران به عنوان پایلوت انتخاب شده است.

برای انجام این پروژه، شناخت سازمانها و دستگاههای اجرایی از منظر اطلاعات مکانی از اهمیت زیادی بر خوردار می باشد بنا براین 10 فرم اطلاعاتی بدین منظور طراحی شده است.

شرکت آرمان ژئوماتیک در جمع آوری اطلاعات از دستگاههای اجرایی استان مازندران با سازمان نقشه برداری کشور و استانداری مازندران همکاری می نماید.

گزارش پیشرفت کار پروژه SDI استان مازندران

تاریخ گزارش : یکشنبه سوم تیر 1397
درصد پیشرفت پروژه : 0درصد
درصد پیشرفت پروژه طبق زمانبندی پیش بینی شده: 0درصد

:توضیحات بیشتر

لازم به ذکر است که سند بالادستی خروجی این پروژه، استراتژی SDI ملی است و امید است در مرحله بعدی این کار بتوان به نتایج موارد ذيل دست یافت:

  1. تهیه یک نسخه از داده های مکانی پایه استان بصورت متمرکز و مستند سازی شده و به هنگام شده در یک سطح متعارف.
  2. توافق و تهیه و نشراستانداردهایی مبتنی بر استاندارد های ملی و بین المللی برای تهیه، جمع آوری و طبقه بندی و ذخیره سازی و مدیریت داده های مکانی پایه استان مازندران(و کشور در سطح کلان).
  3. تهیه بستری مناسب برای به اشتراک گذاری داده های مکانی درسطح سازمان های مختلف استان و امکان نمایش و مشاهده و در آمیختن داده های مکانی کلیه سازمان های دولتی استان با استفاده از نرم افزار های کاتالوگ داده های مکانی بصورت متن باز(البته با رعایت کلیه قوانین مربوط به سطح دسترسی ها)
  4. آیجاد ساختاری مناسب و کاربرپسند بمنظور جلوگیری از محدود شدن دسترسی به داده های مکانی در صورت استفاده وسیع.
  5. تهیه و بهره مندی از فراداده(MetaData) عوارض مکانی موجود در اطلاعات مکانی برای جواب به سوال هایی نظیر: کدام داده مکانی موجود است؟ کدام نیاز را برآورده می نماید و تحت چه شرایطی می توان به آن دسترسی پیدا کرد؟
  6. برنامه ریزی برای طراحی و تولید و بکارگیری سامانه های SDI  استانی و ملی در کشور،که بتوانند با سامانه های مختلف GIS  ملی و بین المللی تعامل داشته باشند.
  7. تهیه و توسعه اپلیکیشن هایی(برنامه های کاربردی قابل استفاده در تلفن های همراه هوشمند) که بااستفاده از داده های مکانی خدماتی شایسته را به شهروندان عادی ارائه می دهند.

نرم افزار:

با توجه به تعداد زیاد دستگاههای اجرایی و فرمهای شناخت، حجم داده های جمع آوری شده از دستگاههای اجرایی قابل توجه خواهد بود. تحلیل داده هایی که به صورت فرمهای کاغذی جمع آوری شده است کار آسانی نمی باشد بنابر این وجود یک نرم افزار برای ورود اطلاعات و تحلیل آنها به نتایج این طرح کمک زیادی می نماید. با این خاطر یک نرم افزار برای ورود اطلاعات و تحلیل آنها تولید شد.

توضیحات بیشتر در باره نرم افزار تولید شده

لینکهای مفید :

سایت SDI کشور

SDI شهرداری تهران