گزارش پروژه وب جی آی اس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان

برای مدیریت و تجزیه و تحلیل داده هایی که وابسته به مکان هستند نیاز به استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) می باشد. بسیاری از اطلاعات و پدیده های مرتبط با بهداشت و درمان نیز ماهیت مکانی دارند. به عنوان مثال موقعیت مکانی بیمارستانها، مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت در کیفیت و کمیت خدمات ارائه شده توسط این مراکز موثر می باشد. مراکز جمعیتی نیز که خدمات بهداشتی و درمانی را دریافت می نمایند مانند شهر ها و آبادیها ماهیت مکانی دارند. بنابراین برای ارائه خدمات مذکور بصورت موثر و مناسب نیاز به استفاده از GIS می باشد. استفاده از وب و شبکه جهانی اینترنت در ارائه داده های مکانی دسترسی ساده تر به این داده ها را فراهم می نماید و تصمیم گیری سریعتر و دقیقتر را برای مدیران این حوزه امکانپذیر می نماید. در این پروژه سعی شده است داده های بهداشتی و درمانی استان لرستان بصورت بر روی نقشه های پایه استان نمایش داده شود.این نسخه از نرم افزار بصورت آزمایشی ارائه شده است و به تدریج داده ها و امکانات نرم افزار تکمیل خواهد شد. امکانات نسخه آزمایشی این نرم افزار ذیلا توضیح داده می شود. برای دسترسی به صفحه WebGIS به لینک زیر مراجعه فرمایید:

صفحه WebGIS دانشگاه علوم پزشکی لرستان

نرم افزار وب جی آی اس دانشگاه علوم پرشکی لرستان

این نرم افزار بصورت آزمایشی در سایت قرار داده شده است و نمای کلی آن به شکل زیر می باشد:

WebGISView

امکانات زیر در نسخه آزمایشی وجود دارد که به تدریج امکانات بیشتر به آن اضافه خواهد شد.

نوار ابزار نقشه

نوار ابزار نقشه

توضیح: برای نمایش مناسبتر نقشه، زمانیکه نمای نقشه بزرگتر می شود لایه های بیشتری نمایش داده می شود و بالعکس زمانیکه نمای نقشه کوچکتر می شود لایه های کمتری نمایش داده می شود.

نمایش مختصات طول و عرض جغرافیایی

در قسمت پایین سمت چپ طول و عرض جغرافیایی محل نشانگر موس نمایش داده می شود. با تغییر در موقیت نشانگر موس بر روی نقشه مختصات نیز تغییر می نماید.

مختصات

مقیاس ترسیمی

در قسمت پایین و سمت راست نقشه مقیاس ترسیمی قرار دارد. مقیاس ترسیمی بصورت تقریبی نشان می دهد که در زوم جاری نقشه مقیاس بصورت ترسیمی چقدر استو به عنوان مثال تصویر زیر نشان می دهد 2 کیلومتر بر روی زمین بر روی نقشه چه اندازه ای دارد.

مقیاس ترسیمی

راهنمای نقشه

راهنمای نقشه

در قسمت راهنمای نقشه لایه های نقشه و سمبل نمایش آنها مشخص شده است.

فهرست لایه ها

فهرست لایه ها

در قسمت لایه ها امکان خاموش و روشن کردن لایه ها وجود دارد. پس از تیک زدن لایه های مورد نظر اولین آیکون از سمت راست لایه های مورد نظر را خاموش و یا روشن می نماید.آیکون وسط تمام لایه ها را روشن و آیکون سمت چپ تمام لایه ها را خاموش می نماید. برای راحتی کاربر تمام اسامی بصورت فارسی تعریف شده است.

جستجو

جستجو

برای جستجو ابتدا عارضه(لایه) مورد نظر را انتخاب می کنیم و سپس اسامی کلیه عوارض در لیست زیرین نمایش داده می شود. با انتخاب هر یک از آنها عارضه مورد نظر در وسط صفحه نقشه نمایش داده خواهد شد.

جزء در کل

جزء در کل

در قسمت جزء در کل، بخشی از استان که در نقشه اصلی نمایش داده شده بر روی یک نقشه کوچک مشخص شده است. با ترسیم یک مستطیل بر روی این نقشه کوچک می توان بخش نمایش داده شده بر روی نقشه بزرگ را تغییر داد.

اطلاعات توصیفی

اطلاعات توصیفی

با انتخاب آیکون بازیابی اطلاعات توصیفی بر روی نوار ابزار نقشه و اشاره به هر عارضه اطلاعات توصیفی آن عارضه بازیابی شده و در ستون سمت راست در قسمت اطلاعات توصیفی نمایش داده می شود. اسامی انگلیسی فیلدها برای راحتی کاربر با اسامی فارسی معادل آنها که از قبل تعریف شده جایگزین می شود. در صورتیکه واحد اندازه گیری برای فیلد تعریف شده باشد نام واحد اندازه گیری به دنبال مقدار مورد نظر ذکر می شود.

پرسشهای توصیفی

پرسشهای توصیفی

با استفاده از این ابزار می توان پرسشهای توصیفی مختلفی را اجرا کرد و نتایج پرسش مورد نظر را بر روی نقشه مشاهده نمود. به عنوان مثال برای اجرای پرسش توصیفی پیدا کردن بیمارستانهایی که مالکیت آنها خصوصی بوده و تعداد تختهای آن کمتر از 10 باشد پس از انتخاب عارضه بیمارستان، عبارت زیر را در قسمت پرسش وارد کرده و آن را اجرا می کنیم:

Owner = "خصوصي" AND NBed < 10

برای سهولت استفاده از این ابزار پس از انتخاب عارضه مورد نظر فیلدهای آن بصورت فارسی و انگلیسی در لیست زیرین آن فهرست می گردد که هر یک از آنها قابل انتخاب می باشد. با انتخاب فیلد مورد نظر، نام انگلیسی فیلد بصورت خودکار به انتهای عبارت پرسش اضافه می شود.

با انتخاب اپراتورهای AND, OR,... امکان ترکیب پرسشهای مختلف فراهم می گردد.