مشخصات فردی
  • نام: شهداد
  • نام خانوادگی: نوروزی
  • تاریخ تولد: 1349
  • سمت قبلی: کارشناس GIS اداره کل GIS سازمان نقشه برداری کشور
  • سمت قبلی: مدیر عامل شرکت جهان نقشه پرداز (3 سال)
  • سمت فعلی: مدیر عامل شرکت آرمان ژئوماتیک آریا (از سال 1387)
  • پست الکترونیک: sha_norouzi@yahoo.com
تحصیلات
سوابق تدریس
مقالات
مشاوره
جزوات و کتب منتشر شده
طرحهای پژوهشی
عضویت در مجامع صنفی و تخصصی
سوابق اجرایی