خدمات شرکت در زمینه نقشه برداری زمینی :

این شرکت آمادگی دارد در زمینه نقشه برداری زمینی خدمات زیر را ارائه نماید:

تهیه نقشه های توپوگرافی بزرگ مقیاس

تهیه نقشه های ثبت املاک-کاداستر شهری و غیر شهری
تهیه پلان و پروفیلهای طولی و عرضی
GPS تعیین موقعیت ماهواره ای نقاط به کمک
انجام ترازیابی درجه یک و دو و سه
تهیه و بهنگام رسانی نقشه های آماری شهری و آبادی بلوکه
تهیه و بهنگام رسانی نقشه های آماری روستایی

پروژه های انجام شده شرکت:

رضایتنامه های کارفرمایان قبلی

نقشه برداری از محل دریاچه چیتگر منطقه 22 تهران

نرم افزارها و برنامه ها:

برنامه تبدیل مختصات جغرافیایی به UTM و بالعکس